Jakie standardy powinny spełniać stalowe drzwi przeciwpożarowe?

Drzwi przeciwpożarowe, jak sama nazwa wskazuje, powinny stanowić skuteczną barierę dla ognia i dymu. Ich rolą jest jednak nie tylko ograniczenie rozprzestrzeniania się płomieni w czasie pożaru, ale również zapewnienie drogi ewakuacyjnej osobom znajdującym się w budynku. Aby drzwi mogły spełniać swoje funkcje, muszą być wykonane z odpowiednich materiałów. Jakie cechy powinny je charakteryzować? O tym piszemy w dzisiejszym artykule.

Z jakich materiałów wykonuje się drzwi ppoż.?

Materiały, z których wykonuje się drzwi ppoż., muszą się charakteryzować przede wszystkim wysoką odpornością ogniową. Równie ważna jest ich wytrzymałość mechaniczna oraz odporność na działanie substancji chemicznych. Do materiałów gwarantujących takie właściwości zaliczyć można stal oraz aluminium. Drzwi przeciwpożarowe aluminiowe zyskują przewagę nad stalowymi przede wszystkim ze względu na zdecydowanie niższą wagę. Stalowe konstrukcje z kolei mają lepsze parametry wytrzymałościowe w odniesieniu do uszkodzeń mechanicznych. Niemniej oba materiały są niepalne, dzięki czemu spełniają normy gwarantujące bezpieczeństwo ppoż.

Czym muszą się charakteryzować drzwi przeciwpożarowe?

Zgodnie z obowiązującymi normami drzwi ppoż. muszą być odpowiednio oznaczone. Oznaczenie dotyczy stopnia ochrony przed ogniem, a dokładniej określa klasę odporności ogniowej. Tworzy je symbol EI oraz liczba, która oznacza czas, w jakim drzwi stanowią barierę dla ognia. Najczęściej spotkać można klasy ogniowe wahające się w przedziale od EI 30 do EI 120. W pierwszym przypadku 30 oznacza 30 minut, podczas których drzwi stanowią barierę dla ognia, a w drugim barierą jest 120 minut.

Poza odpornością ogniową drzwi ppoż. musi wyróżniać odpowiednia konstrukcja. Nie mogą być np. obrotowe lub podnoszone. Najlepiej sprawdzają się drzwi rozwierane lub wahadłowe, niemniej dopuszcza się montaż drzwi rozsuwanych, z tym zastrzeżeniem, że dodatkowo muszą być też otwierane ręcznie. Podstawą są także odpowiednie wymiary drzwi. Nie mniejsze znaczenie ma również ich prawidłowy montaż czy też wyposażenie w uszczelki pęczniejące oraz zamki antypaniczne (w przypadku, gdy w budynkach może przebywać ponad 300 osób).